نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

دستگیری هاشمی شاهرودی با کمک وکلای بین المللی(اگر شکایتی از این جانی دار...

هیچ نظری موجود نیست: