نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

شعار دانش آموزان اهوازى مرگ بر روحانى مرگ بر خامنئي ۱۷ دی ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست: