نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبهتکاپوی فعالان محیط زیست آلمان برای نجات جنگل همباخ

شرکت انرژی RWE قصد نابودی جنگل ۱۲هزار ساله‌ همباخ آلمان را دارد. اما طرفدران محیط زیست با چنگ و دندان در دفاع از آن بر آمده‌اند: با اسکان در خانه‌های درختی خودساخته، مسدود کردن راه‌ها و برپایی موانع.
 
تماشای ویدیو01:23

هیچ نظری موجود نیست: