نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

تجارت پرسود با "کودکان کار سوری" در ترکیه

تجارت پرسود با "کودکان کار سوری" در ترکیه

صدها هزار کودک پناهنده سوری در ترکیه به سر می‌برند. بخش بزرگی از آنان مدرسه نمی‌روند و به جای آن روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند. تصاویری از یک کارگاه دوخت البسه را ببینید که کودکان در آن کار می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: