نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

تصاویر تکان‌دهنده ای را از غم و اندوه مردم روستای سرپل ذهاب

تصاویر تکان‌دهنده ای را از غم و اندوه مردم روستای سرپل ذهاب 
 
 
 
عکاس: حسن شیروانی

هیچ نظری موجود نیست: