نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

«خط چهار حصار» محله‌ای در شرق کرج درمسیر ورود به جاده چالوس از سمت اتوبان تهران-کرج با خانه های کوچک بر روی کوه واقع شده است. خط چهار حصار نه جزء شهر به شمار می‌آید نه جزء روستا چون نه قوانین شهر بر آن حاکم است نه قوانین شهر نشینی. محله‌ای که خانه‌های آن ظرف ۲۴ ساعت در آن ساخته می‌شوند. خانه‌های که با باد هم فرو میریزد چه برسد به زلزله، فاضلاب شهری در آن وجود ندارد، محله‌ای با گذرهای باریک و تاریک، خانه های که دیوارهاشان پر از وصله و پینه است. محله‌ای که و قتی در آن قدم می زنید برایتان غیر قابل باور  است که دارید در فاصله چند کیلومتری کرج قدم میزنید.
اهالی خط چهار حصار اغلب مهاجرانی هستند که بدلیل مشکلات مالی آنها را به این محله کشانده است. خانواده ها پرجمعیتی که در خانه هایی حتی کمتر از ۴۰ متر زندگی می‌کنند. اغلب دستفروش، کارگران روز مزد و فروشنده مواد مخدر که زندگی را برای سایر اهالی سخت تر هم می‌کنند. برخی از اهالی این محله می‌گویند بالای ۲۰ سال در اینجا ساکن هستند ولی هیچ وقت توان مالی آنها امکان خروج از این محله را برایشان فراهم نکرده است.
 
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ خط چهار حصار - کرج
 • درحاشیه؛ «خط چهار حصار» - کرج

هیچ نظری موجود نیست: