نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

تصویر!!برداشت زعفران در خراسان شمالی‎ عکس: پیمان حمیدی پور

برداشت زعفران در خراسان شمالی‎
ر
تصویری از آوارگان مسلمان روهینگیا که پس از پیودن راهی طولانی  سرانجام به کمپ پناهجویان در بنگلادش رسیدند.
۲
تصویری از آوارگان مسلمان روهینگیا که پس از پیودن راهی طولانی  سرانجام به کمپ پناهجویان در بنگلادش رسیدند.
نمایی از ساختمان کنگره در پایتخت آمریکا
۳
نمایی از ساختمان کنگره در پایتخت آمریکا
شهر باستانی شوشتر - خوزستان عکس: سعید از شوشتر(ارسالی از شما)
۴
شهر باستانی شوشتر - خوزستان

هیچ نظری موجود نیست: