نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

باز باران ...، عرق به جای آب آشامیدنی، پل بروجرد پس از ۵ سال، دختر عشایر قهرمان کیک بوکسینگ، حکایت تلخ اهورا، حال و هوای قورباغه‌های بندرعباس و تصاویر دست​چین دیگری از گشت و گذار این هفته در ایران.

از عرق به جای آب آشامیدنی تا روزگار قورباغه‌های بندرعباس

باز باران ...، عرق به جای آب آشامیدنی، پل بروجرد پس از ۵ سال، دختر عشایر قهرمان کیک بوکسینگ، حکایت تلخ اهورا، حال و هوای قورباغه‌های بندرعباس و تصاویر دست​چین دیگری از گشت و گذار این هفته در ایران.

هیچ نظری موجود نیست: