نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

اسحاق جهانگیری در سال ۹۰ به‌دلیل تخلف میلیاردی محکوم به انفصال از خدمات دولتی شده است.

اسحاق جهانگیری در سال ۹۰ به‌دلیل تخلف میلیاردی محکوم به انفصال از خدمات دولتی شده است.
، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 90 به‌دلیل تخلف میلیاردی محکوم به انفصال از خدمات دولتی شده است.
سند حکم انفصال از خدمت جهانگیری در ذیل منتشر می‌شود:

هیچ نظری موجود نیست: