نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

وحانی ۹۲: ۱۰۰ هزار مهندس کشاورزی بیکاری داریم/کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی،

روحانی ۹۲: ۱۰۰ هزار مهندس کشاورزی بیکاری داریم/کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دی۹۴: ۱۳۰ هزار مهندس کشاورزی بیکار داریم.
- بسیاری از وعده های ریز و درشتی که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی روی آنها مانور داد، امروز، پس از چهار سال فعالیت، قابلیت بازخوانی دارد. وعده‌هایی که بعدها روحانی و بسیاری از دولتمردان به عملی نشدن آنها اذعان کردند.
کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که میلیون‌ها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این طریق ارتزاق می‌کنند. حسن روحانی در سال ۹۲ وعده‌هایی به کشاورزان داد. از جمله اینکه: ۱۴ درصد تولید ناخالص ما از کشاورزی است و ۴ میلیون نفر در این بخش فعال هستند در نتیجه باید برنامه‌های درستی در این راستا داشت. یا روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود آماری از بیکاری مهندسان کشاورزی ارائه می‌کند و آمار بیکاران این بخش را ۱۰۰ هزار نفر مطرح می‌کند.
دو سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،‌ در دی‌ماه ۱۳۹۴،‌ احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، با اشاره به آمار بالای مهندسان کشاورزی بیکار می‌گوید: ما هم آماری را در خصوص بیکاری اعضای مان داریم؛ اینکه مثلاً از حدود ۲۱۰ هزار تن، حدود ۱۳۰ هزار تن هنوز جویای کار هستند.
این آمارها نشان می‌دهد، تعداد مهندسین کشاورزی بیکار طی دولت یازدهم کاهش نیافته و حتی افزایش نیز داشته است.
در ادامه می‌توانید آمار ارائه شده از سوی روحانی در سال ۹۲ را مشاهده کنید که با خنده اعلام می‌کند که ۱۰۰ هزار مهندس کشاروزی بیکار داریم.

هیچ نظری موجود نیست: