نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

استان سیستان و بلوچستان علت قتل یکی از معلمان

 استان سیستان و بلوچستان علت قتل یکی از معلمان

 شب گذشته یکی از معلمان ساکن روستایی از توابع نیکشهر پس از خروج از مسجد توسط برخی افراد به رگبار بسته شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.
قتل

هیچ نظری موجود نیست: