نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

دکتر ملکی؛آقای خامنه ای هرروز نزد مردم بی آبروترمی شود، وخدامی داندسپاه ...

هیچ نظری موجود نیست: