نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

آخوند کسمشنگ خخ جان مادرتون آب دستتونه بذاريد زمين اينو نگاه كنيد

هیچ نظری موجود نیست: