نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

مراسم تشییع پیکر شانزده آتش‌نشانی که در حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران جان خود را از دست دادند، برگزار شد.
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از رضا
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از علیرضا
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از علیرضا
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از عباس
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از علیرضا
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
قخحغت
تشییع پیکر آتش نشانانحق نشر عکسUGC
Image captionدرویش

هیچ نظری موجود نیست: