نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۶, جمعه

Indonesian President Joko Widodo has arrived in Tehran on an official visit to hold talks with senior Iranian officials

Indonesian President Joko Widodo has arrived in Tehran on an official visit to hold talks with senior Iranian officials.

هیچ نظری موجود نیست: