نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۶, جمعه

انتهای خیابان عباسی و دامنه ی کوه عون بن علی تبریز، کوچه های تنگ و طولانی با پله هایی که نفس می گیرد وگاها دو نفر بزور در کنار هم می توانند رد شوند. پله هایی که گاه تا چشم کار می کند ادامه دارند. اینجا یوسف آباد است، جایی که تنها دلخوشی بچه ها، بازی کردن در این کوچه های تنگ و بی روح است عبور و مرور در زمان بارش برف، امداد رسانی در زمان وقوع حادثه بازسازی و حمل مصالح ساختمانی و..... تمام این موارد در محله یوسف آباد تبریز غیر ممکن است ۰

هیچ نظری موجود نیست: