نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

از ابتدای امسال ۴۶۰ روستا متروکه اعلام شد

تسنیم: یکی از مسئولان قوه قضائیه با تأکید بر نقش مشکل خشک‌سالی در مهاجرت از روستاها، از متروکه‌شدن ۴۶۰ روستا از ابتدای امسال به‌دلیل خشک‌سالی خبر داد و گفت: درحال‌حاضر آب آشامیدنی دومیلیون و ۶۰۰ هزار نفر در شش‌هزارو ۸۰۰ نقطه از ایران با تانکر آب تأمین می‌شود. علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی از جرم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی و ارتباط حاشیه‌نشینی و مهاجرت با خشک‌سالی و بحران آب در کشور، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی به وسیله پنج کارگروه تخصصی که تحت نظر قوه قضائیه قرار دارند، دنبال می‌شود و به‌صورت توأمان در دو سیاست پیشگیری از مهاجرت و بهبود وضعیت حاشیه‌نشینی پیگیری می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: