نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

 چند ماه پیش فارغ التحصیلان  دانشگاهی در شهر «قزوین » در پایان سال ، بمناسبت پایان سال تحصیلی ، چشنی بر پا کردند و در آن مانند همه جوانان دنیا به رقس و شادی و پا یکوبی پرداختند اما نتوانستند از گزند گزمه های حکومت اسلامی در امان مانده و تعدا د 35 نفر دختر و پسر دستگیر و به مجا ذات عیر انسانی  حد  یعنی شلاق خوردن ، محکوم شدند . یکی از دختران دانشجو با شهامت بسیار عکس یدن شلاق خورده خود را در شبکه های اجتماعی بنمایش گذاشت . حکومت و گزمه هایش , حکومت و طوسی هایش ، حکومت و زاهدان ریا یی ا ش روزی برای این همه دد منشی شخت مجاذات خواهند شد . ان روز دور نیست و فقهای حاکم بر ایران با هر حرکتی این چنین ، شعله آتش را در دل فرزندان ایران زمین فروزانتر خواند کرد .
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88
ghazvin
تصویری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان

هیچ نظری موجود نیست: