نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

 مساله این است که در ولایت ما هنگام خروج از منزل، معلوم نیست زنده باز می گردیم یا نه. ای. این ترجیع بند سخنان همه کارگران افغانستانی است. این دشت پرغبار اما راز بزرگی هم در سینه دارد. برخی از این کارگران افغانستانی، همان پهلوانان لشگر فاطمیون هستند که در دفاع از حرم دختر علی علیه السلام زخم برداشته اند و حالا برای طی دوره نقاهت به ایران بازگشته اند. ایوب و سید تقی به زودی دوباره به سوریه اعزام می شوند، منتظر تایید پزشک فاطمیون هستند و از سخت گیری او گله دارند. برای بازگشت به زینبیه دل دل می کنند، هردو ستاره، ابوحامد و سید مصطفی صدرزاده را درک کرده اند، یک سینه خاطره دارند و دو چشم خیس. عجب از اینکه حقوق فاطمیون با درآمد کارگری در کوره ذغال تفاوت معنا داری ندارد. «کربلایی زمان» هم اینجاست، به چشم های سبز این کهنه سرباز شیعه در دل سیاهی کوره خوب زل بزنید تا صحنه های نبرد با ارتش سرخ شوروی، ۶ سال جنگ در لباس بسیجی با ارتش بعث و رزم بی پایان با طالبان را ببینید.

هیچ نظری موجود نیست: