نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

"جمیل" ۱۳ساله، در زیر آوار با چشمانی وحشت‌زده و هراسان به نجات‌دهنده‌ی خود نگاه می‌کند.

، "جمیل" ۱۳ساله، در زیر آوار با چشمانی وحشت‌زده و هراسان به نجات‌دهنده‌ی خود نگاه می‌کند. dramaticSyrGrREs1.jpg
dramaticSyrGrREs2.jpg
dramaticSyrGrREs3.jpg


هیچ نظری موجود نیست: