نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه

با پولهای دزدیده شده از اموال عمومی ، به کانادا رفته است ، زن و دخنر مردم را در ایران ، برای اینکه روسری اشان کمی عقب تر رفته است دستگیر و تحقیر نمی کردن


 با پولهای دزدیده شده از اموال عمومی ، به کانادا  رفته است ، زن و دخنر مردم را در ایران ، برای اینکه روسری اشان کمی عقب تر رفته است دستگیر و تحقیر نمی کردند ، زندگی خصوصی ایشان و عکس هایشان حتی اگر با بیکینی می بود ربطی نه تنها به من که به هیج کس نداشت .   نعیمه اشراقی » مادر ایشان به همراه آن » علی خمینی » که اعدامها و سرکوب ها را تایید می کند ، ماهانه میلیونها تومان از اموال عمومی دریافت می کنند تا این خانم » در خلوت » ادعا های » بیت خمینی » را بر باد دهد .  » نعیمه اشراقی » مادر ایشان مدتی پیش ضمن دفاع از دخترش ، کفته بود که وی در کانادا آموزه های » قرآن » را بکار می بندد .

%d9%86%d8%b9%db%8c%d9%85%d9%87-2
در ایران و برای امت حزب الله 
naima3
در کانادا  و برای  امت غیر جزب الله 
naima2
naime6
واقعا اگر یک زن و دختر ایرانی در داخل با این قیافه به پست کشت ارشاد بخوره دستگیر نمیشه

هیچ نظری موجود نیست: