نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

زاکانی گفت: از عدم رسیدگی سریع دستگاه قضایی، کشور متضرر چند ده میلیارد دلاری می‌شود. باید دستگاه قضایی رسیدگی جدی و سریع بکند. این موضوعش، مافوق رسیدگی به سایر پرونده‌هاست.

 «به نظر من دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع نسبت به این موضوع دارد و از عدم رسیدگی سریع دستگاه قضایی، کشور متضرر چند ده میلیارد دلاری می‌شود. باید دستگاه قضایی رسیدگی جدی و سریع بکند. این موضوعش، مافوق رسیدگی به سایر پرونده‌ها است. به آن پرونده‌ها هم رسیدگی کند، ولی اگر دستگاه قضایی به یکی از پرونده‌های مفتوح کرسنت را حکم دهد، کشور برای سالیان سال بیمه خواهد شد.»

وی افزود: «این پرونده نباید در کنار چندین میلیون پرونده دیگر که در سال تشکیل می‌شود، قرار گیرد. این پرونده ای است که آینده کشور به آن مربوط می‌شود. هم این پرونده و هم موضوعاتی چون استات اویل و توتال. موضوعاتی که می‌توان برای آن پرونده باز کرد. »

هیچ نظری موجود نیست: