نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

تعداد بیکاران از مرز 3 میلیون نفر گذشت؛


در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری 11.8 درصد و در بهار سال گذشته 10.8 درصد بود که افزایش این نرخ به 12.2 درصد در بهار امسال، از وخیم شدن اوضاع بیکاری در کشور با وجود اجرای برجام حکایت دارد.

سرویس اقتصاد مشرق- بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال به 12.2 درصد رسید که بالاترین رقم در 5 سال اخیر محسوب می‌شود.
آخرین باری که نرخ بیکاری بالای 12 درصد بود، زمستان سال 1391 بود و پس از آن نرخ بیکاری روندی کاهشی پیدا کرد.
مرکز آمار:‌بعد از برجام 500 هزار نفر بیکار شده‌اند/////لطفی 
در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری 11.8 درصد و در بهار سال گذشته 10.8 درصد بود که افزایش این نرخ به 12.2 درصد در بهار امسال، از وخیم شدن اوضاع بیکاری در کشور با وجود اجرای برجام حکایت دارد.
از سوی دیگر، در بهار امسال 3 میلیون و 149 هزار نفر بیکار بوده‌اند که این رقم هم در نوع خود رکورد جدیدی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
آخرین باری که تعداد بیکاران در کشور بالای 3 میلیون نفر بود، در سال 1389 بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته 2 میلیون و 887 هزار نفر بیکار بودند که آمار جدید نشان می‌دهد در بهار امسال که دومین فصل بعد از اجرای برجام بوده بیش از 262 هزار نفر بیکار شده‌اند.

در پاییز سال گذشته و قبل از اجرای برجام، 2 میلیون و 646 هزار نفر در کشور بیکار بودند که بدین ترتیب در دو فصل بعد از اجرای برجام (زمستان 94 و بهار 95) مجموعا 500 هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است.

هیچ نظری موجود نیست: