نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

صدای جلال آل احمد که بخشی از داستان نون والقلمش را می خواندصدای جلال آل احمد که بخشی از داستان نون والقلمش را می خواندصدای جلال آل احمد که بخشی از داستان نون والقلمش را می خواند

هیچ نظری موجود نیست: