نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

 مرگ یک کارتن خواب در تهران


 صبح امروز اهالی منطقه یافت‌آباد و

 دختربچه‌های دبستان آزادی قدس، روزشان را 
با دیدن جسد مردی حدودا ۵۰ ساله کارتن 

خواب آغاز کردند.هیچ نظری موجود نیست: