نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ مهر ۲۲, چهارشنبه

اعلیحضرت قدر قدرت ملا علی روضه خوان ۵ تومانی که دست دیکتاتورهایی چون هیتلر و استالین را از پشت بسته است.

پیش گفتار:

خیانت آخوند به این کشور یکی دو تا و در یک مرحله و یا چند مرحله نیست. بلکه بیش از حد، بیشمار و تأثر آور است. در دوران شاهان صفوی، آنان بیشتر دست پرورده و پرورش مکتب آخوند بودند. زیان هایی که آن شاهان بنا بر آموزش های خود از این خیانت کاران ضد ایران و ایرانی وارد ساختند بسیار زیاد بوده و برگهای تاریخ ایران را به لجن و سیاهی کشانده است.

نمونه هایی از خیانت آخوند به این کشور

نفوذ آخوندها در دربار شاهان صفوی آنچنان بود که  شاه تهماسب آخوند وملائی را چون عبدالعالی کرکی سزاوارتر از خویش به سلطنت می دانست (۱)
یکی دیگر از نمونه های خیانت های بزرگ و ناگفتنی آخوند، آموزش و تربیت شاه سلطان حسین صفوی، فردی خرافاتی، بی اراده، سست عنصر و مذهبی بود که کشور بزرگ و پهناورمان را دو دستی به محمود افغان، راهزن و خونخوار تقدیم کرد. آنگاه، خود، فامیل، نزدیکان، درباریان، و بسیاری از سپاهان و مردم اصفهان به دست آن آدم کشان قتل عام شدند. اگر جنگ های ده ساله و خستگی نا پذیر نادرشاه افشار مرد روئین تن و دلاورایران نبود، هرگز ایران استقلال و حاکمیت از دست رفته خود را برای بار دیگر به دست نمی آورد.

جنگهای ایران و روس

همه خوانندگان ما بیش و کم از واقعه جانگداز جنگهای  فتحلیشاه با روسیه، کشتار بیشمار سربازان ایرانی، هزینه های سرسام آور ده سال جنگ فرسایشی، و سرانجام جدا شدن ۱۷ شهر بزرگ و منطقه بسیار آباد و حاصلخیز خاک ایران طی دو عهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان بود.

چگونه آخوند موجب جنگهای ایران و روس شد؟!

گرچه فتحعلی شاه آماده کارزار با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد. (۲)
بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد (۲) آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند.
سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند.
با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد. فتحعلی شاه از سید محمد مجاهد درخواست یک نوشته برای آغاز جنگ با روسیه  کرد، تا درشب اول قبرآن را به نکیر ومنکر نشان دهد که به دستورآنان (آخوندها)، به جنگ پرداخته است.
فتحعلہشاه قاجار مظهر خیانت و عقب ماندگی که کشورمان را به باد داد و بخش بزرگی از آن را به روسیه تقدیم کرد.
عدم آگاهی از سیاست جهانی آن روز، مشورت نکردن وبه حساب نیاوردن افراد صاحب نظر، و تحریکات روحانیون متعصب وطن فروش، عوامل برجسته این دو شکست افتضاح آمیز به شمار می آیند.
پس ازشکست ایران درجنگ باروسیه، فتحعلی شاه از حاج محمد برغانی پرسش کرد: « چرا اعلام جهاد روحانیون در شکست روسیه موثر واقع نشد؟» ، نام برده پاسخ داد: « علت را باید در بی ایمانی وعدم خلوص عباس میرزا جستجو کرد». (۴)
نتیجه وسوسه و دخالت آخوندها بستن دوعهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان وجداشدن بهترین بخش های خاک ایران از جمله ‍۸ سهر بزرگ و کم نظیر بود.:(۵)

 واما شاهکار سلطان قزلباش روضه خوان ۵ تومانی

ملا علی خامنه ای  پس از ترک منبرو نشستن بر سریر قدرت ناگهان گذشته رقت بار و دوران گدایی خود را فراموش کرده و یک شبه به اسب تازی و یکه سواری بر ملت بخت برگشته نجیب و سربه گریبان  کشورمان مشغول گشت و  بدون آن که به خدا و جزای روی روز قیامت و نفرین ستمدیدگان باور و ایمانی داشته باشدهمچنان  در حال تاخت و تاز است.
از شاهکارهای این روضه خوان ۵ تومانی ایجاد تفرق و نفاق در کشورهای دور و نزدیک، ایجاد  کینه توزی و دشمنی اقوام و ملل گوناگون و درنهایت بر هم زدن صلح و آرامش دیگران و جنگ طلبی است. اکنون کمتر کشوری در جهان می بینید که از دست آشوب طلبی، کارهای تروریستی، تبلیغات زشت و ناهنجار و کارهای تروریستی  رژیم بدسگال  ملاها به رهبری روضه خوان مشهدی در امان بماند. چند نمونه از عملیات رزمی این فتحعلیشاه زمان ما از این گونه است:

 ۱- جنگ افروزی و کشتار در سوریه

بی گمان همگان به خوبی می دانند که آتش جنگ سوریه به ریاست بشار اسد جنایتکار و به همکاری و کمک مالی، نظامی آخوندهای آدم کش ایران  علیه مردم بی دفاع آن کشور تاکنون ۲۵۰،۰۰۰ نفر را به خاک و خون کشانده و کشور تاریخی و زیبای سوریه را تبدیل به تل خاک و خاکستر نموده است. هم اکنون نیز روسیه جهناگشا و جهانگیر نیز در رؤیای امپراتوری گذشته خود در کنار رژیم آدم کش ایران قرار گرفته و بیش از پیش به کمک و بر جای ماندن بشار اسد جنایتکار می پردازد.
به یکی از شهرهای زیبای سوریه خوش آمدید. هنر دست بشار اسد و همکار عزیزش روضه خوان مشهدی را از نزدیک مشاهده کنید. اگر ملت ایران به تک روی، بی خیالی، خودخواهی، و یا ترس خود ادامه دهد، همین برنامه را ملای مشهدی به زودی در ایران برای ما پیاده خواهد کرد. بی خیال بمانید، تا به آن روز برسیم!.

۲-آتش افروزی در عراق

عراق کشور دیگری است که وجب به وجب از خاک آن پایمال نوکران و جاسوسان خامنه ای قرار گرفته و مردم با این تجاوز آشکار آزادی و شرافت انسانی خود را از دست داده اند و مرگ هر ایرانی را آرزو می کنند.

 ۳- فتنه انگیزی در کشورهای عربی

کشورهای عربی به ویژه عربستان و کشورهای کناره خلیج فارس که حاکمان آن به دلیل اختلاف مذهب با ایران و تعصبات عربی خود هرگز به ایران و ایرانی دل خوشی نداشته اند و مردم ایران را به عنوان غاصب و خیانتکار به اسلام راستین خود می دانند به دلیل عقل و درایت و خرد اندیشی رژیم گذشته با ایران چندان اختلافی نداشته و ایران به ویژه شهرهای استان فارس، بندرعباس، خوزستان همواره پر از توریست کشورهای عربی بود و محصولات و فراورده های کشاورزی و کارهای صنعتی و هنرهای دستی ایران در میان آنان خرید و فروش می گشت و ایران در حقیقت بهشت ارزوهای آنان بود. ولی از برکت نکبت رژیم اسلامی همه آنان از ما روی برتافتند و هم اکنون دشمن خونی ایران و ایرانی اند.

۴- جنگ افروزی در یمن و بحرین

بحرین و یمن دو کشور آزاد، مستقل و عربی زبانند و هیچگونه ارتباط و وابستگی با ایران ندارند. لشکر کشی، و آتش افروزی آخوندها در این دو کشور و فرستادن جاسوسان خرابکار شعله جنگ و خصومت را در منطقه بالا برده و باردیگر ملت ساکت و همیشه خاموش ما را در برابر همآهنگی و همدستی، و اتحاد عربها علیه کشورمان قرار داده است.

۵- آتش فتنه در عربستان

اختلاف میان عربستان و ایران و دشمنی آن کشور علیه آزادی و سر بلندی کشورمان از زمان خمینی نشأت گرفت و روز به روز بر شدت آن افزوده گشت. تحریکات خمینی علیه صدام، جنگ خانمان برانداز ۸ساله ایران و عراق به وجود آورد، بدگویی و ناسزاگویی به خاندان ابن سعود  موجب اذیت و آزار رژیم آن کشور با زائران بخت برگشته ایران شد. فرستادن گروههای تروریستی  به عنوان زوار به ملکه و مدینه و شعار های ضد حکومت عربستان در هنگام مراسم حج، کینه و نفرت رژیم عربستان و همچنین مردم آن را علیه زواران بی پناه ایران بر  آشفت و موجب حمله های فردی و گروهی و آدم ربایی در میان ایرانیان شد.
سخنرانی هفته پیش خامنه ای و تهدید کشور عربستان، ملت ما را در آستانه جنگ با آن کشور قرار داده و باردیگر زمزمه یورش عربستاان مانند صدام حسین به ایران و جنگ های فرسایشی و کشتارگر دست کم ۸-۱۰ ساله  به گوش می رسد. فراموش نشود که در این جنگ خانمان سوز همه کشورهای عربی یکی پس از دیگری شرکت و همکاری خواهند داشت و هیچکدام از آنان کمترین دوستی و محبتی نسبت به ایران و ایرانی از خود نشان نخواهد داد.

۶- ایجاد خشم و دشمنی کشورهای غربی

سه دهه پرخاش و دشنام دادن به آمریکا و اسرائیل، خشم و نفرت  فرد فرد مردم آن دو کشور را برانگیخته است. دولتهای غربی هرچه توانستند در این سه دهه به دلیل رفتار زشت و بی ساستی رژیم ایران به تقویت، پرورش و آموزش سربازان، فرماندهان و کارمنداه کشورهای عربی پرداخته و آنان را آماده هرگونه تعارض و یورش به ایران نمودند.

از آنچه گذشت:

از زمان خمینی تاکنون آتش افروزی و دشمن تراشی رژیم ولایت فقیه علیه کشورهای دور و نزدیک به ویژه کشورهای همجوار آغاز، و همچنان ادامه دارد. جنگ در سوریه و همکاری با بشار اسد در قتل عام مردم، آتش افروزی در عراق، جنگ طکبی و فرستادن جاسونسان خرابکار به  دو کشور آزاد و عرب زبان یمن و بحرین، فرستادن جاسوسانی در لباس زوار به عربستان و دشنام و فحش دادن به خاندان آل سعود، و سخنرانی زشت و موحش و غیر دیپلمات و دور از ادب خامنه ای و تهدید او علیه حاکمان عربستان، ما را در سه مرحله و سه جایگاه روبروی آن کشور و آماده حمله و یورش عربستان مانند صدام و دوران خانمانسوز جنگ دست کم ۸-۱۰ ساله ای با آن کشور نموده است.

نکته پایانی:

سه ده پرخاش و دشنام دادن به آمریکا و اسرائیل، خشم و نفرت  فرد فرد مردم آن دو کشور را برانگیخته است. دولتهای غربی هرچه توانستند در این سه دهه به دلیل رفتار زشت و بی ساستی رژیم ایران به تقویت، پرورش و آموزش سربازان، فرماندهان و کارمنداه کشورهای عربی پرداخته و آنان را آماده هرگونه تعارض و یورش به ایران نمودند.

بن مایه ها:

 (۱) تشیع وقدرت درایران- نوشته دکتر بهزاد کشاورزی- پخش خاوران- چاپ نخست- پاریس ۱۳۷۹ – ص ۸۶ – ۸۹
(۲) برگرفته از نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران – نوشته دکتر م. یاوری Kashmiri – Nujum us- Sama P.۳۶۹
(۲) قصاص العلماء- نوشته محمدبن سلیمان تنکابنی- تهران ۱۳۰۴ – ص ۹۳.
(۴) نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران- نوشته دکتر م.یاوری-۱۳۶۰ – ص ۲۱ – ۲۳ – برگرفته از روضه الصفای ناصری- نوشته رضاقلی هدایت- ج ۹ – ص ۱۶۴۶ – سفرنامه ویلوک ۱۵ ژوئیه-
(۵) حکایت دختران خراسان- نوشته ا فسانه نجم آبادی-انتشارات روشنگران، تهران. چاپ اول ۱۳۷۴ بخش اول، ص ۱۱ – ۱۲

هیچ نظری موجود نیست: