نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

تصاویری از سالن ملاقات اوین، پنج روز پس از پنج شنبه سیاه

تصاویری از سالن ملاقات اوین، پنج روز پس از پنج شنبه سیاه

https://www.youtube.com/watch?v=OuLowOqTRZ4

qwونداد اولادعظيمى: سالن ملاقات زندان اوين، پنج روز پس از “پنج شنبه سياه”، پنج روز انتظار براى خانواده هاى نگران
روزهاى گذشته با تحصن خانواده هاى نگران در مقابل دادستانى و مجلس براى کسب خبر از عزيزان در بند شان و اعتراض به برخورد خشن با زندانيان همراه بود.
روزی متفاوت در سالن ملاقات اوين. امروز دوشنبه ١ ارديبهشت ۹٣، اعتراض خانواده ها و ابراز احساسات متفاوت از زندانبانان.
ابراز همدردى برخى از مسئولان ملاقات با خانواده ها و  توهين برخى ديگر .
مادرى از ديدن سر و صورت زخمى فرزندش از حال رفت. دستپاچگى مسئولان سالن.
ممانعت از ملاقات برخى از زندانيان و سر دادن شعار “زندانى سياسى آزاد بايد گردد” و “مرگ بر ديکتاتور” توسط خانواده ها
اکبر امينى با گردن بند طبى و پانسمان، يکى هم با دوتا عصا زير بغل، داور حسينى وجدان با بدنى کبود
پايان وقت ملاقات و زارى مادرانى که بچه هاشون رو در حد مرگ زده بودند
حضور پر تعداد ماموران اطلاعات و تهديد خانواده ها: “مصاحبه ممنوع”.  فيلم زير اما گوشه اى از صحنه هاى  دلخراش اولين ملاقات اوين پس از “پنج شنبه سياه” است.
اعتصاب زندانیان اوین در اعتراض به یورش و ضرب و شتم سربازان گارد ویژه، همچنان ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: