نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۲۳, جمعه

تصاویری از خودکشی کورت لوئیز شهردار لایپزیک به همراه خانواده اش بعد از شکست آلمان در جنگ دوم جهانی

هیچ نظری موجود نیست: