نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

خلاف منشور است سیمین بهبهانی

ویژه ی نامه ی شماره ی دو «اندیشه ی ازاد» خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران به واکنش نویسندگان کشور به درخواست معاون وزارت ارشاد برای «پوست اندازی» کانون نویسندگان ایران اختصاص داده شده است. بسیاری از نویسندگان و شاعران نامدار کشور از جمله سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، ناصر زرافشان، فریبرز رئیس دانا، علیرضا جباری، فرخنده حاجی زاده، محسن حکیمی، قباد حیدر، رضا حیرانی، سید علی صالحی، نسرین ضیائی، فرزانه طاهری، علی عبدالهی، اکبر معصوم بیگی، داریوش معمار و حافظ موسوی در این شماره نظرات خود را منتشر کرده اند.
در زیر یادداشت کوتاه خانم سیمین بهبهانی شاعره ی بزرگ ایران را پیرامون درخواست وزارت ارشاد برای «پوست اندازی» کانون نویسندگان ایران می خوانید:

خلاف منشور است
سیمین بهبهانی


من به عنوان دبیر پیشین و عضو همیشگی کانون نویسندگان ایران، با هرگونه دخالت در آرمان های ازادی طلبانه ی اعضای این کانون ارجمند مخالف ام. زیرا در منشور آن بر پاسداری از آزادی «بی حصر و استثناء» در امر نشر و بیان و اندیشه تاکید شده و دخالت در اجرای این مرام، خلاف منشور کانون است.
نکته ی دیگر آن که من «پوست اندازی» را تنها در مارها دیده بودم و در مورد انسان ها تصور نمی کردم.
این هم نیاز به یادآوری و تاکید دارد که در موقعیت کنونی، کانون نویسندگان ایران موظف است در برابر هرگونه سلب آزادی، ایستادگی جدی کند.

۱۱ اسفند
۹۲

هیچ نظری موجود نیست: