نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه


یکی از این نهادها کانون عدل تهران (ایتام) است، که بنا به روزنامه رسمی کشور سعید مرتضوی عضو هیت مدیره و نائیب رئیس هیات مدیره آن است.

در این گزارش آمده است که: «پرداخت چهارصد و بیست و شش میلیون ریال در قالب بن رفاه و ششصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران)ایتام( حسب درخواست رئیس هیأت مدیره کانون مذکور

هفتصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان -
شده است ( مصوبه هیأت مدیره )

اختصاص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان جهت آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث.»


هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که مربوط به کمک به این افراد است‌، را منتشر می‌کند

هیچ نظری موجود نیست: