نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

کارشناس محیط زیست: شکستن سد کارون و فاجعه 

بهارنیوز: یک کارشناس ارشد محیط زیست گفت:‌ از آنجا که سد کارون مرتفع ترین سد کشور محسوب می‌شود، شکستن آن یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد خواهد کرد.
محمد درویش با تاکید بر ضعیف بودن احتمال شکست سد کارون، افزود: در صورت تخریب سد کارون، سه سد دیگر در پایین دست آن، شدت سیلاب را گرفته و باعث کاهش تخریب‌ها خواهند شد. وی ادامه داد: البته با شکستن این سد، توازن قوای دیگر سدهای پایین دست به هم خورده و بارگذاری نمک سد گتوند افزایش می‌یابد؛ که با حرکت نمک‌های نشت کرده در قسمت‌های تحتانی سد گتوند، کیفیت آب رودخانه کارون به مخاطره خواهد افتاد.
این کارشناس ارشد محیط زیست افزود: همچنین تمام تاسیسات اطراف سد کارون و پوشش گیاهی منطقه در صورت تخریب این سد تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. درویش با بیان اینکه ممکن است در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده که سدی بر اثر سیلاب‌های شدید تخریب شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای جلوگیری از شکستن سد کارون، مسئولین میزان آب پشت آن را طی یک هفته 15 متر کاهش داده‌اند که با این کار از افزایش بار هیدرولوژیکی پشت سد و شکستن دیواره آن جلوگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه تا کنون مبالغ بسیار هنگفتی برای ساخت این سد هزینه شده است، افزود: از سویی 105 هزار اصله بلوط نیز برای ساخت این سد نابود شده که یکی از هزینه‌های زیست محیطی آن است.

هیچ نظری موجود نیست: