نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه

چهره برخی از لباس شخصی ها و بسيجی های فعال در ضرب و شتم و حمله به مردم در 13 آبان16 آبان 1388

هیچ نظری موجود نیست: