نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

بازوی سهراب ما شکسته بود

25، 2009

بازوی سهراب ما شکسته بودبا نگاهی دقیقتر بر پیکر شهید سهراب اعرابی در غسالخانه می توان دید که بازوی چپ او دچار شکستگی شدیدی شده بوده . استخوان بازو طوری جدا شده که هنگامی که دست را از قسمت مچ برای شستشو بالا برده اند قسمت بالایی بازو بالا نیامده و با انحنا نسبت به قسمت پایین بازو به سمت بدن نزدیک مانده . همچنین در قسمت هایی از ساعد و مچ کبودی هایی دیده می شود که ناشی از همان شکستگی میباشد که بر این اساس میتوان گفت:
قبل از اعلام شهادت سهراب به مادر سهراب گفته شده بوده که پسرش در اوین زندانی است و حتی برای آزادی او وثیقه بیاورد .اعلام یک باره شهادت سهراب در ابتدا همه را بر این باور برد که سهراب زیر شکنجه شهید شده . این فرض با این دلیل باز هم تقویت میشود که ممکن است سهراب هم مانند محسن روح الامینی زیر شکنجه ضجر کشیده و بازویش شکسته شده و .... جان سپرده .سپس تیری بر جسد او زده شده تا ماجرای شکنجه لو نرود . این مساله میتواند در آینده معلوم شود مخصوصآ اگر شخصی سهراب را زنده در زندان دیده باشد و یا اگرمطلعی افشاگری کند .
به امید ان روز

هیچ نظری موجود نیست: