نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!


خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی
سید محمود هاشمی شاهرودی, عضو مجلس خبرگان, شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی, بمدت ده سال ریاست قوه قضائیه را نیز بر عهده داشته است. روزنامه آلگماینه تسایتونگ - هانور درتاریخ چهارم ژانویه گزارش داد که وی در بنیاد علمی و بین المللی مرکز علوم مغز و اعصاب این شهر جهت معالجه بستری شده است. هاشمی شاهرودی در دوران ریاست قوه قضائیه و بدلیل موقعیت در ارکانهای اساسی این رژیم با فتواهای صادره از هیچ جنایتی فرو گذار نبوده و مسئول  مستقیم وسازمانده کشتار و ترور و سرکوب شهروندان و فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگری بوده است. در دوران ریاست او بر قوه قضائیه, جنایات کهریزک صورت گرفته است و تعدادی از نوجوانان زیر هجده سال اعدام شده اند که این نکته در گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2008 منعکس شده است. همچنین اعدام  گسترده محکومین جرایم عادی بدون پیمودن روند قانونی موجود در جمهوری اسلامی و تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در دوران ریاست وی انجام پذیرفته است. وی هم اکنون همراه محافظان خود در این بیمارستان بسر میبرد.
طی ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران بازداشت مخالفان و منتقدین سیاسی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بشدت ادامه یافته و همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی بطور مرموزی کشته شده اند که تنها جزئی از جنایات وی میباشد. از آنجمله است کشتار:
ولی الله فیض مهدوی فعال سیاسی
زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادائی
اکبر محمدی فعال سیاسی
زهرا بنی یعقوب – پزشک
امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی
امید رضا میر صیافی وبلاگنویس
و ....
ما ایرانیان مقیم خارج از کشور, ضمن محکوم نمودن اعمال جنایتکارانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی در همه دوران حاکمیتش بویژه در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه, خواستار جلوگیری از خروج وی پس از مداوا از کشور آلمان و محاکمه علنی و محکومیت  او در دادگاهی بین المللی هستیم. ما از تمامی نهادهای حقوق بشری, عفو بین الملل و مدافعان ممنوعیت مجازات اعدام نوجوانان بر طبق قراردادهای بین المللی و در دفاع از قربانیان سیاسی اجتماعی و خانواده های سرکوب و ترور شدگان درخواست داریم تا در برابر تلاش های احتمالی دیپلماتیک و زد و بندهای سیاسی میان دولت المان و جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن وی به کشور ایران پایداری کنند.
رونوشت به زبانهای فارسی, آلمانی و انگلیسی, سوئدی به نهادها در کشور آلمان و در سطح بین المللی بزودی الحاق میشود.
آدرس برای پشتیبانی از فراخوان

07.01.2018


*****
اسامی:
امین بیات – فعال سیاسی
انور میر ستاری – فعال حقوق بشر
احمد بخرد طبع – فعال کارگری
ازاد زمانی – فعال سیاسی
آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای
اسکندر اسکندری – فعال سیاسی
امیرعلی متولی – فعال سیاسی
اسماعیل مولودی – فعال سیاسی چپ و وبلاگنویس
آزاده دراه – فعال سیاسی
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
اصغر زین الدین – فعال سیاسی
ابراهیم پویان - فعال سیاسی
آرمان عزیزی – فعال سیاسی
ابراهیم الف ( اصغرنیا ) – فعال سیاسی
امیر میرزائیان - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
الیوسات جمشیدی - فعال سیاسی
امیر معیری - فعال سیاسی
ایرج حیدری - فعال سیاسی
اقبال نظرآگاهی - فعال سیاسی
ابراهیم آوخ - فعال سیاسی و رسانه ای و زندانی سیاسی سابق
آریز دارابپور _ فعال سیاسی
احمد سلطانی - فعال سیاسی
اکبر دیلمی - کارگر کارخانه
اردوان زبیرم - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
ارژنگ برهان ازاد - فعال حقوق بشر
آرش کمانگر - فعال سیاسی و رسانه ای
احمد مرتضائی - فعال سیاسی
احسان ثابت - فعال کارگری
ارام صالحی - فعال سیاسی
اسرین قادری - فعال سیاسی
ایرج فرجاد - کادر حزب کمونیست کارگری ایران و عضو کمیته کردستان ایران
اختر کمانگر - فعال سیاسی
اصغر نصرتی - فعال سیاسی
آلنبی آرام
آوات صادقی - فعال سیاسی
اردلان مقدم قدیمی - فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق
آزاد شریفی - فعال سیاسی
امید اورامی نژاد
امین ویسی - انترناسیونال سوسیالیست
آرام هاشمی
افشین شخجگری
استیره فاتح - هلند
ابراهیم بک

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بهرام چوبینه – نویسنده و جامعه شناس - آلمان
بهروز فراهانی - فعال کارگری
بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی
بابک مرادی – فعال سیاسی
بهزاد کریمی - فعال سیاسی
بهروز عارفی - فعال سیاسی و مترجم
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر
بهرنگ زندانی – فعال سیاسی
بهزاد بارخدائی – فعال کارگری
بهمن مبشری - فعال سیاسی
بیژن سعیدپور - فعال سیاسی و رسانه ای
بابک باجلانی - فعال سیاسی
بیژن رنجبر
بهروز سورن – زندانی سیاسی سابق و فعال رسانه ای
پروین ریاحی – فعال جنبش زنان
پروانه قاسمی - فعال جنبش زنان
پویا محمدی – فعال سیاسی
پویان انصاری - فعال سیاسی
پرویز میرمکری - شاعر
پیروز زورچنگ - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
پروانه بکاه - عضو هیئت رئیسه حزب چپ آلمان - هانور
پروین ناظمی - زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر پردل زارع - فعال سیاسی سوئد
توفیق فرجی - زندانی سیاسی سابق
ثریا فتاحی - فعال سیاسی
جمشید صفاپور – فعال کارگری
جعفر حسین زاده – فعال سیاسی
جابر کلیبی - تحلیلگر سیاسی
جعفر صدیق – فعال سیاسی
جهانگیر قوربانی - فعال سیاسی
جمشید شیرزاد
جمال ولیدی
ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر
حمید نوشادی – فعال کارگری
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
حمید جهانبخش – فعال سیاسی
حسن سعیدی – وین اتریش
حسن بیات – فعال فرهنگی سیاسی
حسین افصحی - نویسنده و کارگردان
حسین دریانی - بازیگر
حسن عزیزی - فعال سیاسی

حسین مرادی - فعال سیاسی
خالد نودشه – فعال سیاسی
خبات کریمی - فعال سیاسی و دانشجویی
خسرو شهریاری - نویسنده و کارگردان
خالد لطف الهی
خضر سعیدنژاد - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
داریوش شیروانی – فعال سیاسی و فرهنگی
دارا نیرویی – فعال سیاسی
داوود رحیمی – فعال سیاسی
دشتی جمال - فعال سیاسی وکمۆنیست
دیانا نامی
دکتر امیرهوشمند ممتاز - فعال سیاسی ( جبهه ملی ایران در خارج از کشور )
دیبا بوکانی
داریوش نیکنام
داود رحیمی - فعال کارگری
رضا بی شتاب - شاعر
رئوف افسایی – فعال سیاسی
ره و ه ز عبدالهی – فعال سیاسی

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
رویا صادقی - فعال سیاسی
رحیم سلطانپور ( رضا دانش) - فعال سیاسی
رضا کمانگر- فعال سیاسی
رامیار رضایی - فعال سیاسی
رزگار علی پناه
رشید علیزاده - فعال سیاسی
رضا پایا - فعال کارگری آلمان
زینب ایلخانیزاده - فعال زنان
ژاله سهند - فعال سیاسی
ژوبین مردوخی - فعال سیاسی
ژوبین خضری - فعال سیاسی
سیروس بینا – اقتصاد دان
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سلام زیجی – فعال و تحلیلگر سیاسی سوسیالیست
سیامک موید زاده – فعال کارگری
سیامک مهر ( پورشجری ) – وبلاگنویس و زندانی سیاسی سابق
سینا نیاکان – کنشگر سیاسی
سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر
سعید خلیلی – فعال سیاسی
سحر صبا – فعال کارگری
سوما رادمنش - فعال سیاسی
سلیمان خرمی - فعال سیاسی
سیامک جهانبخش - فعال سیاسی
سروناز سینایی
سيوان كريمي- فعال كمونيست
سارا مرادی - فعال رهایی زن
سیروان منصوری - فعال سیاسی و روزنامه نگار, ترکیه
سامان دیوندری - فعال سیاسی
ستار نوریزاد - فعال سیاسی
سعید بهرامی - فعال سیاسی
شهلا عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر
شهلا حیدری  - حزب کمونیست ایران
شروین رها – فعال کارگری
شارمین آبیدر
شورش سلطانی - فعال سیاسی
شهناز مرتب - فعال سیاسی
شهلا حیدری - فعال سیاسی
شهین حیدری
شایسته محمدیانی
شیروان ابراهیم
صدیق جهانی – فعال سیاسی چپ و مدیر سایت اتحاد کارگری
صابر نوری - فعال سیاسی
صابر رحیمی - فعال سیاسی
صدرالدین حسین - فعال سیاسی صالح وثوقی - معلول جنگی
علی پیچگاه – فعال کارگری
علی مبارکی – فعال کارگری
عمر مینایی - فعال کارگری
علی اصغر فرداد - مترجم, شاعر و زندانی سیاسی سابق
علی مهرآسا – فعال سیاسی
علی یوسفی – فعال رسانه ای
عاطفه اقبال – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
عباس فیروز بخش – فعال سیاسی
علی زیدونی – فعال سیاسی
علی صمد - کنشگر سیاسی
عباس رحمتی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
علی ندیمی - تحلیلگر سیاسی
علی دروازه غاری - زنندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه
علیرضا درویشی سه تلانی - فعال سیاسی 
عرفان کریمی
علی رسولی - فعال کارگری
عمر معروفی
غلام عسگری - فعال کارگری درتبعید
غفور عباس نژاد - فعال سیاسی
غفور زرین
فرهاد بشارت – فعال سیاسی
فریدا آفاری – اتحاد سوسیالیست های خاور میانه
فرهنگ قاسمی - نویسنده و فعال سیاسی رسانه ای
فاطمه رضایی – فعال سیاسی
فرید محمدی – فعال سیاسی
فریبا ثابت - فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق
فرشید یاسایی – فعال سیاسی
فرشید آهی - فعال مدنی و حقوق بشر
فرج آلیاری - فعال سیاسی
فرشته محمدی
فواد زمانی عضو کومه له سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران
فرید دانایی
فرهمند محمود کلایه
فرهاد زندی
فرهاد حاجی میرزائی
فه رزاد شریفی

کاوه دادگری – فعال سیاسی
ک. الوند – فعال سیاسی
کالی جدیدالاسلامی - فعال سیاسی
کالی آتشی
گیسو شاکری - هنرمند معترض تبعیدی و فعال سیاسی
کامران میراوی - فعال سیاسی ادبی
کریم ماولودی - فعال سیاسی
لیلی سیف الهی - فعال سیاسی
لیلا جدیدی - فعال سیاسی
محبوبه مشکین – فعال سیاسی
مهدی کشاورز – فعال سیاسی
مهرداد آهنگر – فعال سیاسی
مهری زند – فعال جنبش زنان
مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
مسعود فروزش راد – فعال و زندانی سیاسی سابق
منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی
محمود عسکری – فعال سیاسی
محسن رضوانی – فعال سیاسی
محمد عذیری – فعال سیاسی
محمود عاشوری - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
محمد داوود نیا - فعال سیاسی
محمد رضا روحانی - وکیل دادگستری
مجید بیدار - فعال حقوق بشر
مهدی مجتهدپور - فعال سیاسی و فرهنگی
محمد آسنگران - تحلیلگر سیاسی
محمد محمدی - فعال کارگری
مجید دارابیگی - تحلیلگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق
محمد قدیری
مهوش گلپریان
محمود محمدی آخکند
مسعود شفایی
مجید حمیدیان
محمود محمدی آخکند
محمد بیگ زاده سوئد
محمد علی نژاد - فعال سیاسی و قاضی دادگستری سابق
محمد ترابی - فعال سیاسی
محمد سعید نادری
مینا افشار
محمد سعید نادری - عضو حزب کمونیست کارگری
مریم میرهادی
مسعود آرارات
نسرین محمودی آذر – فعال سیاسی
ناهید ناظمی - فعال سیاسی
نادر ثانی – فعال سیاسی
ناصر بابامیری – فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر
نادر افضلی - فعال سیاسی
نادر احسنی - فعال سیاسی
نبی صمیمی - معلم تبعیدی
نظما شریفی - فعال سیاسی
نسرین احمدی - فعال اتحادیه پرستاران
نسرین ابراهیمی - فعال سیاسی
ناصر مهابادی - فعال مدنی
ناصر کشکولی - فعال حق زن
ناصر نسیمی - فعال سیاسی
نوید محمدی - فعال سیاسی
نسرین رمضانعلی - عضو کمپین پیگرد سران جمهوری اسلامی
نبی کریمی
نسرین امیری
وحید بدیعی - مدیر و موسس رادیو پویا
همایون مهمنش – فعال و تحلیلگر سیاسی
هدایت سلطانزاده - تحلیلگر سیاسی
هوشنگ اسدیان - فعال سیاسی
هیوا سهامی (ناسو) - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
ئه حمد بازگر
ئاراس ڕەشید حككك
یونس خلیل آقایی - فعال سیاسی کمونیست
یدی عزیزی - فعال کارگری و زندانی سیاسی سابقنهادها:

جنبش چگوارا
دبیر خانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس
رادیو پیام کانادا انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
بنیاد ازادی بیان و اندیشه
کانون فرهنگی خیام – مونیخ
بنیاد اسماعیل خوئی
انجمن فرهنگی ایران سوئیس – ژنو
فدراسیون اروپرس


رسانه ها:

سایت کارگران ایران
سایت آزادی بیان
سایت سوسیالیسم امروز
سایت لجور
سایت اتحاد کارگری
سایت رنگین کمان
وبلاگ کتارگری جنبش در تبعید

سایت اسماعیل مولودی
اشتراک وورد پرس
تارنمای کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
وبلاگ اخگر
گزارش به خاک ایران
سایت رضا بی شتاب
سایت رادیو پیام
سایت عاطفه اقبال
بازآفرینی واقعیت ها
البرز ما
سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی
سایت گزارشگران

هیچ نظری موجود نیست: