نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

رجبعلی خسروآبادل، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران  به رییس پلیس تهران بابت «آرام کردن اغتشاشات اخیر» لوح تقدیر داده است. 

رجبعلی خسروآبادل، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران  به رییس پلیس تهران بابت «آرام کردن اغتشاشات اخیر» لوح تقدیر داده است

رجبعلی خسروآبادل، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران  به رییس پلیس تهران بابت «آرام کردن اغتشاشات اخیر» لوح تقدیر داده است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران در حالی از رییس پلیس تهران بابت آرام کردن آنچه او «اغتشاشات اخیر» خوانده تقدیر کرده که دانشجویان و استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های تهران در نامه‌های جداگانه از میراث‌فرهنگی خواسته بودند شعارنویسی دانشجویان بسیجی روی سردر دانشگاه تهران را که یک اثر ثبت شده ملی است پیگیری حقوقی کند.

هیچ نظری موجود نیست: