نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

اگر می خواهید بدانید آتش به اختیار واقعا چیست، این ویدیو را تا آخر ت...

هیچ نظری موجود نیست: