نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

خسارات زلزله در شهرستان سرپل ذهاب ایرنا-سرپل ذهاب -تصویر خسارات زلزله در منطقه فولادی سر پل ذهاب را نشان می دهد.

خسارات زلزله در شهرستان سرپل ذهاب

ایرنا-سرپل ذهاب -تصویر خسارات زلزله در منطقه فولادی سر پل ذهاب را نشان می دهد.*5*7

22 آبان 1396
12:49
عکس: بهمن زارعی
19 عکس
ارسال به دوستان

هیچ نظری موجود نیست: