نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

پس از وقوع زلزله در غرب کشور، مردم این مناطق برای دورماندن از صدمات احتمالی زلزله در پارک ها و معابر عمومی حضور یافتند.

هیچ نظری موجود نیست: