نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

اما تصویب بودجه های مختلف برای مهار ریزگردها و البته عدم تخصیص آنها در زمان مقتضی تنها به این موارد بالا ختم نمی شود و هر از گاهی سندی جدید از وعده ها و مصوبات فاقد کارشناسی دولت سر از رسانه ها در می آورد. حال نوبت پیدا شدن مصوبه نهم فروردین ماه هیئت دولت است که با پیشنهاد مشترک وزات خانه های نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است. دراین مصوبه که هدف اصلی آن رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان است، نیم نگاهی نیز به مباحث زیست محیطی و ریزگردهایی که نفس مردم خوزستان را به شماره انداخته نیز شده است.

هیچ نظری موجود نیست: