نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

جمله این موارد میتوان به عایق نبودن واحد ها در برابر باران و برف، قطعی آب، وجود چندین گاوداری، تراکم بسیار حشرات و بوی تعفن و همچنین نبود امکانات رفاهی قبیل مرکز خرید - بهداشت و درمان اشاره کرد.

 جمله این موارد میتوان به عایق نبودن واحد ها در برابر باران و برف، قطعی آب، وجود چندین گاوداری، تراکم بسیار حشرات و بوی تعفن و همچنین نبود امکانات رفاهی قبیل مرکز خرید - بهداشت و درمان اشاره کرد.

هیچ نظری موجود نیست: