نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۷, یکشنبه

مسکن مهر ۳۰۰۰ واحدی نظرآباد از امکانات ابتدایی رفاهی محروم است. از جمله این موارد میتوان به عایق نبودن واحد ها در برابر باران و برف، قطعی آب، وجود چندین گاوداری، تراکم بسیار حشرات و بوی تعفن و همچنین نبود امکانات رفاهی قبیل مرکز خرید - بهداشت و درمان اشاره کرد.هیچ نظری موجود نیست: