نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

مراسم تولد هدی صابر برگزار شد


دیروز ۲۴ اسفند به مناسبت تولد هدی صابر  جمعی از  شاگردان، دوستان و بستگان  او بر سر مزار وی حضور یافتند و یاد و خاطره معلم خود را گرامی داشتند.
در این مراسم تعدادی از شاگردان ایده های وی در مورد انسان به عنوان فعال هستی را یادآور شدند.
به گزارش ملی مذهبی تاکید شهید صابر بر نقش ایده ، دغدغه،  تدبیر و سازماندهی ، تمجید از پشتکار مصدق در تصویب لوایحی در جهت بهبود وضع مردم از دیگر نکاتی  بود که از سوی حاضران در این مراسم  عنوان شدند.
این مراسم هر سال توسط دوستداران هدی صابر برگزار می شو
د.

هیچ نظری موجود نیست: