نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

اولین روز ۱۳۹۶ سال خوبی را برای شما آرزو می‌کند.
عکس از مژگانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از مژگان
عکس از مژگانحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از مژگان
عکسی از جعفرباقرزاده در قوچانحق نشر عکسUGC
Image captionعکسی از جعفرباقرزاده در قوچان
عکس از وفاحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از وفا
عکس از وفاحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از وفا
عکس از مهرنوشحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از مهرنوش
عکس از محسنحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از محسن
عکس از ریحانه و همایونحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از ریحانه و همایون
عکس از مسعودحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از مسعود
عکس از علیحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از علی
عکس از لادنحق نشر عکسUGC
Image captionعکس از لادن

هیچ نظری موجود نیست: