نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

روستای توریستی اسفیدان در خراسان شمالی قرار گرفته  و از توابع شهرستان بجنورد است،

هیچ نظری موجود نیست: