نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

 از آن زمان به بعد این منطقه از زمین ، دریا و هوا به محاصره  در آمد و اکنون گذرگاه رفح تنها مکانی است که ساکنان غزه می توانند با جهان خارج در ارتباط باشند.
 
 Anadolu Agency

هیچ نظری موجود نیست: