نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۹, دوشنبه

گزارش تصویری از اعتصاب سراسری بازار بندرعباس

بازار بندرعباس امروز در اعتصاب به سر برده است. بنا به گزارشات رسیده در بازار بزرگ بندرعباس یا همان راسته بازار ترک ها، بازاریان در اعتراض به سیاستهای شهرداری در این شهر اعتصاب کردند. اعتصابیون گفتند با رکود و کسادی کسب و کار دچار مشکلات جدی معیشتی شدند.

هیچ نظری موجود نیست: