نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

محمدباقر ذوالقدر گفت: واقعیت تلخ روزگار ما این است که بعد از سی و هشت سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و پای آن خونهای زیادی ریخته شده است، باید اعتراف کنیم که متاسفانه تمام اهداف انقلاب محقق نشده است.

ذوالقدر در اولین نشست کمیته جوانان و دانشجویان جبهه مردمی:

بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند

محمدباقر ذوالقدر

محمدباقر ذوالقدر   گفت: واقعیت تلخ روزگار ما این است که بعد از سی و هشت سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و پای آن خونهای زیادی ریخته شده است، باید اعتراف کنیم که متاسفانه تمام اهداف انقلاب محقق نشده است.

ذوالقدر با اعلام اینکه کشور امروز گرفتار بیکاری، 

رکود، گرانی است افزود: هر روز ارزش پول ملی 

کشور کمتر می‌شود و بیشتر مردم امروز زیر خط فقر 

هستند.

هیچ نظری موجود نیست: