نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند.

عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد یکی از مادیانهای حامله اش را به قیمت ارزانی بفروشد در حالی که کره ای که در شکم اسبش بود بسیار ارزش داشت اما فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند. 
 

برچسب‌ها

هیچ نظری موجود نیست: