نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

روستای قادرمرز از توابع شهرستان دهگلان

مهاجرت اهالی روستای قادرمرز کردستان

روستای قادرمرز از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان است. خشکسالی و مهاجرت به مرور جمعیت روستا کمتر شده و از آن خرابه ای به جا گذاشته است.

هیچ نظری موجود نیست: