نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۲, جمعه

فاضلاب‌های رها شده، خانه های نیمه کاره سیمانی، تجمع زباله های متعفن و بچه های قد و نیم قدی که در کوچه های خاکی بازی می‌کنند چهره آشنایی است برای حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ ایران . شمال یا جنوب ، شرق یا غرب ، هرجای ایران کمی دورتر از شهرها راهی است خاکی به سوی فقر . حاشیه نشینی معضل رو به گسترشی است که اینبار در اسماعیل آباد قم چهره نشان داده است . محله‌ای کوچک با کوچه های خاکی. محله ای با ساکنین مهاجر که در جستجوی کار و امنیت به قم پناه آورده اند . اسماعیل آباد که تنها ۳ کیلومتر با جمکران فاصله دارد ، جز محدوده شهری حساب نمی شود ، بنابراین از خیلی امکانات محروم است .  در سرمای این روزها گاز ندارد ،  مسیر چندکیلومتری بچه ها برای رسیدن به مدرسه از میان خاک و زباله و فاضلاب می گذرد. مردمش فقیر و بیکارند و خیلی از این مشکلات که هر جای دیگری در حاشیه هر شهری می شود بدترش را پیدا کرد.
بلوار پیامبر اعظم ، نرسیده به جمکران . این آدرس اسماعیل آباد محروم است که مردمش زیر خط همه استانداردهای معمول زیستن روزگار می‌گذرانند . شاید روزی گذر مسئولی به آنجا افتاد
.


هیچ نظری موجود نیست: